Leden van het adviescollege

Het onafhankelijke Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Zij zijn deskundig op het gebied van openbaar bestuur en hebben kennis van de rechtspositie en beloningsverhoudingen bij de overheids- en marktsectoren.

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan

Voorzitter

Alexander Rinnooy Kan is emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij onder andere zes jaar kroonlid en voorzitter van de SER. Ook vervulde hij bestuursfuncties bij VNO-NCW en de ING en was hij lid van de Eerste Kamer voor D66.

voorzitter

Ir. Ingrid de Bondt

Collegelid

Ingrid de Bondt is consultant bij Over Morgen. Haar aandachtsgebieden zijn energietransitie en gebiedsontwikkeling. Daarvoor werkte zij in verschillende functies op het snijvlak tussen infrastructuur en politiek, waaronder als dijkgraaf, gedeputeerde en wethouder Verkeer, beheer en milieu.

collegelid Ingrid De Bondt

Mr. Gerard Groten

Collegelid

Gerard Groten is voorzitter bij Pensioenfonds Rail & OV. Voorheen was hij directeur arbeidsvoorwaardenbeleid en remuneratie bij AWVN. Ook vervulde hij bestuursfuncties bij het Spoorwegpensioenfonds en werkte hij in diverse (directie)functies bij de Nederlandse Spoorwegen.

collegelid Mr. Gerard Groten

Prof. dr. Mijke Houwerzijl

Collegelid

Mijke Houwerzijl is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Eerder werkte zij in de rechtspraktijk en bij andere universiteiten, onder meer als bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft een brede expertise op het terrein van arbeids- en socialezekerheidsrecht en is onder meer co-auteur van het Handboek Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Ook voert zij regelmatig onderzoek in opdracht uit voor ministeries, sociale partners en Europese instellingen.

collegelid prof. dr. Mijke Houwerzijl

Dr. Hans Vollaard

Collegelid

Hans Vollaard is universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Als universitair hoofddocent geeft hij onderwijs over burgerschap, beleidsvorming en politieke stelsels. Verder is hij als co-directeur betrokken geweest bij het Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek 2020 en bij het Lokaal Kiezersonderzoek 2022.

collegelid dr. Hans Vollaard

Dr. Johan Zwemmer

Collegelid

Johan Zwemmer is advocaat en partner bij DLA Piper en universitair docent Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in alle aspecten van het arbeidsrecht, in het bijzonder in collectief arbeidsrecht, flexibele arbeidsrelaties en het raakvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Verder is hij (co-)auteur van diverse handboeken en (hoofd)redacteur van verschillende arbeidsrechtelijke tijdschriften. Als lid van de Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’.

collegelid dr. Johan Zwemmer

Secretariële ondersteuning

Het college wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden ondersteund door een secretarieel team van het CAOP in Den Haag, bestaande uit:

  • Jan de Jong, secretaris
  • Astrid Lorié-Beugeling, adjunct-secretaris
  • Larissa van Doorn, projectmedewerker