In juni 2022 is het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers met de werkzaamheden gestart. Het adviescollege heeft in zijn werkplan 2022-2023 onder andere aangegeven zich een mening te willen vormen over de fundamentele uitgangspunten van de rechtspositie van de politieke ambtsdragers.

Werkprogramma 2024 (PDF)