Gepubliceerde adviezen

Sinds april 2022 geeft het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers advies over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en desgewenst ook aan de Eerste en Tweede Kamer.

Op 24 juni 2022 heeft het college zijn eerste advies uitgebracht: Advies over vergoedingen van Statenleden en leden van algemene besturen waterschappen.